Migracijos departamento elektroninės paslaugos

Sukurta 2014.12.09

Prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos Jūs galėsite:

  • pateikti elektroninį prašymą patvirtinti kvietimą

Užpildžius elektroninį prašymą ir pridėjus reikiamų dokumentų kopijas, Jūsų pateiktas prašymas bus gautas ir išnagrinėtas, o kvietimas patvirtintas elektroniniu būdu. Jums nereikės asmeniškai vykti į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį.

Užsisakę informavimo paslaugą, el. paštu ir (ar) nemokama trumpąja SMS žinute būsite informuojami apie pateikto elektroninio prašymo nagrinėjimo eigą. Informacinėje sistemoje galėsite peržiūrėti pateiktų prašymų ir patvirtintų kvietimų sąrašus, atsispausdinti patvirtintą kvietimą;

  • peržiūrėti informaciją apie turimus dokumentus 

Galėsite matyti informaciją apie Jūsų ar Jūsų nepilnamečių vaikų turimus Lietuvos Respublikos piliečių asmens ir užsieniečiams Lietuvos Respublikoje išduodamus dokumentus (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę).

Ši paslauga Jums bus naudinga, jei norėsite sužinoti asmens dokumento duomenis, tačiau reikiamu metu neturėsite dokumento kartu su savimi;

  • gauti informaciją apie dokumento galiojimo pabaigą

Nurodę savo kontaktinius duomenis, likus tam tikram dienų skaičiui iki turimo asmens dokumento galiojimo laiko pabaigos, būsite apie tai informuojami el. paštu ir (ar) nemokama trumpąja SMS žinute.

Jei Jūs aktyviai naudojate asmens tapatybės kortelėje įrašytus asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo, skirto pasirašyti elektroninius dokumentus, sertifikatus, galėsite užsisakyti ir informavimo apie sertifikatų galiojimo pabaigos laiką paslaugą.

Taigi galėsite iš anksto pasirūpinti asmens dokumentų keitimu. Tai padės išvengti būtinybės dokumentus keisti skubos tvarka, laiku pratęsite sertifikatų galiojimą;

  • sužinoti informaciją apie gaminamus dokumentus

Užsisakę informavimo paslaugą, el. paštu ir (ar) nemokama trumpąja SMS žinute būsite informuojami apie tai, kad Jūsų asmens dokumentas jau pagamintas ir kur galite jį atsiimti;

  • pateikti pranešimą apie prarastą dokumentą

Elektroninį pranešimą apie prarastą asmens dokumentą galėsite pateikti bet kuriuo paros metu, Jūsų dokumentas nedelsiant bus paskelbtas negaliojančiu. Jums nereikės asmeniškai vykti į atsakingą instituciją.

Paskelbus asmens dokumentą negaliojančiu, sumažės tikimybė, kad Jūsų prarastu dokumentu bus neteisėtai pasinaudota.

Užsisakę informavimo paslaugą, el. paštu ir (ar) nemokama trumpąja SMS žinute būsite informuoti, kad Jūsų dokumentas paskelbtas negaliojančiu;

  • sumokėti valstybės rinkliavą už teikiamas paslaugas

Jums nereikės pildyti asmens duomenų ar suvesti mokėjimo informacijos. Pasirinkus norimas paslaugas, sistema pateiks iš dalies užpildytą valstybės rinkliavos mokėjimo prašymą.

Prisijungti prie Migracijos departamento elektroninių paslaugų galite čia.

Naujienlaiškio prenumerata