Informacija vairuotojams

Sukurta 2019.09.24

Praradus vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos liudijimą

1. Kreiptis į vietos policiją, kurioje reikia pranešti apie prarastus dokumentus. Policijoje reikią gauti pažymą apie dokumentų praradimo faktą. Pranešti apie prarastą vairuotojo pažymėjimą galima Regitros Vairuotojo Portale.

2. Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl konsulinės pažymos išdavimo vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo. Su pažyma galima toliau vairuoti, tačiau ji yra skirta grįžti į Lietuvą, ne keliauti toliau. Pažymoje nurodomas jos galiojimo laikas atsižvelgiant į grįžimo trukmę, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

Svarbu! Konsulinės pažymos dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo gali būti išduotos tik darbo metu, nes LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinis pareigūnas turės gauti kompetentingų LR įstaigų patvirtinimą.

Pažyma įprastai išduodama tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Už pažymos išdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis.

Dokumentai, reikalingi pažymai gauti:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • užpildytas prašymas;
  • vietos policijos išduota pažyma apie dokumentų praradimo faktą;
  • jei asmuo prašo išduoti pažymą vietoj transporto priemonės registracijos liudijimo, kai transporto priemonė asmeniui nepriklauso, reikalingas notariškai patvirtintas transporto priemonės savininko įgaliojimas arba laisvos formos rašytinis paaiškinimas apie turimą teisę valdyti transporto priemonę.

Ką daryti, jeigu buvo pavogti valstybinio numerio ženklai?

Važiuoti ir kirsti valstybines sienas be valstybinio numerio ženklų draudžiama.

Apie įvykį nedelsdami praneškite vietos policijai ir parašykite pareiškimą apie valstybinio numerio ženklų vagystę. Iš policijos gaukite pažymą apie užregistruotą įvykį. Šio dokumento Jums prireiks bendraujant su kelių policija, muitinės, pasienio ir kitais pareigūnais.

Lietuvoje transporto priemonių registraciją vykdo ir valstybinio numerio ženklus išduoda VĮ REGITRA. Lietuvos diplomatinės atstovybės valstybinio numerio ženklų neišduoda ir netarpininkauja juos gaunant. Praradę valstybinio numerio ženklus, susisiekite su VĮ REGITRA filialu, kuriame registruotas Jūsų automobilis, ir pasitikslinkite, kokie dokumentai reikalingi norint gauti naujus valstybinio numerio ženklus.

Naujus valstybinio numerio ženklus VĮ REGITRA padalinyje gali atsiimti tik pats transporto priemonės savininkas asmeniškai arba jo įgaliotas asmuo. Dėl įgaliojimo atlikti veiksmus, susijusius su naujų valstybinio numerio ženklų gavimu VĮ REGITRA patvirtinimo, transporto priemonės savininkas gali kreiptis į Lietuvos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą.

Kaip apsisaugoti nuo valstybinio numerio ženklų vagysčių? 

Nepasikliaukite valstybinio numerio ženklų tvirtinimu specialiame rėmelyje. Ženklus patartina tvirtinti varžtais arba dar geriau, specialiomis kniedėmis. Taip pritvirtintus numerius pavogti prireikia daugiau laiko ir specialių įrankių.

Palikite automobilius mokamose aikštelėse arba vietose, kur yra vaizdo stebėjimo kameros, arba kitose saugiose vietose, kur nėra palankių sąlygų vagystei. Vagystės dažniausiai įvykdomos naktį, dažniausiai pavagiami nesaugiai pritvirtinti valstybinio numerio ženklai.

Naujienlaiškio prenumerata